До змістуВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

з історії:
Літопис Руський. — К.: Дніпро, 1989 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. — Львів: Світ, 1992 Багалій Д. Історія Слобідської України. — Харків: 0снова, 1990 Боплан Б. Опис України... — К: Наукова думка, 1990
Вишенський І. Вибрані твори. — К.: Дніпро, 1972
Ніколайчик Ф. Універсал гетьмана Скоропадського про вечорниці, кулачні бої, зібрання на Купала 1719 року. — Киевская старина, — Т. 45. — К., 1894

етнографічні та фольклористичні праці:

Афанасьев А. Древо жизни. — М.: Современник, 1982
Сумцов М. Коломийки. — К., 1886
Терещенко А. Быт русского народа. — СПб., 1848
Здоровега Н. Нариси народної явесільної обрядовості на Україні. — К.: Наукова думка, 1974
Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. — К.: Наукова думка, 1990 Кольберг 0. Покуття. — 1882-1889
Шухевич В. Гуцульщина. — Львів, 1899-1908
Сахаров И. Сказания русского народа. — М., 1989
Голембйовський Л. Ігри і забави різних станів. — Варшава, 1853
Новосельський А. Люд український. — Варшава, 1857. — Т.2

з фольклору

Українські прислів'я та приказки. — К.: Дніпро, 1984. — С. 149-153

з художньої літератури

Карпенко-Карий (Тобілевич) І. Твори в 3-х томах. — К., 1961. — Т. 3. .
Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. — К., 1984.
Франко І. Зібрання творів У 50 томах. — К., 1984.— Т. 37, Т. 41.
Котляревський І. Енеїда. Повне зібрання творів. — К.: Наукова думка, 1969
Шевченко Т. Гайдамаки. Повне зібрання творів у 12 томах. Т. І. Поезія 1837-1847. — К.: Наукова думка, 1989
Гоголь М. Вибрані твори. — К., 1948. — С. 79-80
Сомів 0. Київські відьми //Огненний змій. — К.: Молодь, 1990. — С. 59
Українка Леся. Повне зібрання творів в 10 томах. — К.: Наукова думка, 1975-79.
Карпенко-Карий. Повне зібрання творів

з хореографії:

Верховинець В. Теорія українського народного танцю. — К., 1991
Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. — К., 1963.
Гуменюк А. Українські народні танці. — К., 1962.
Купленик Вадим. Козацький танець в "Енеїді" Івана Котляревського // Народна, творчість та етнографія. — 1991. — № 5. — С. 49-56.
Купленик В. І вільний дух, і серця біль... // Народне слово. — 22. 09. 1992
Нагачевський А. Джерела до вивчення українського танцю Канади // Родовід, друге число. 1991. — С. 65-73
Медвідський Б. Фольклористика Канади // Народна творчість та етнографія. — № 2. — 1991. — С. 51
Лебедев И. Гопак и совесть. — Техника — молодежи, № 9, 1988. — С. 46-47
Приступа С., Пилат В. Традиції української національної фізичної культури. — Львів, 1991.

з музики:

Танцювальні пісні. — К., 1970До змісту