ГАДАННЯ НА РУНАХ

ВІДРОДЖЕННЯ
Рунічний Оракул

        Рунічне письмо та гадання на рунах корінням сягають глибини віків. Знання про Руни збереглися в древніх сагах, в нерозгаданих написах на кам'яних плитах, які можна зустріти на широких просторах від Гренландії до Югославії.
       Рунічний алфавіт складається з двадцяти чотирьох знаків (двадцять п'ята Руна - чиста) і є набором символічних знаків. Кожен з двадцяти чотирьох знаків Рун має свою назву, значення та є знаком певної ситуації чи процесу.
      Руни колись використовувалися з обрядовою метою, та у ворожіннях. Останні знавці рунічної магії жили в Ісландії в сімнадцятому столітті, але їхні знання й традиції так не дійшли до нашого часу.
       Англієць Ральф Блум, зіткнувшись випадково з Рунами, почав їх глибоко досліджувати. Кінцевим результатом його досліджень з'явилася «Книга Рун», яка містить описи різних методів ворожіння за Рунами і пояснення значення кожного символу.