ЛІТEРАТУРА

Публікації Велесової Книги

Влес книга // Жар-Птица. — Сан-Франциско, 1957-1959.
Влес книга. — Гаага, 1968.
Влес книга. — Календар канадійського фермера, 1970.
Влес книга. — Лондон, Гаага, 1972, 1975. — Вип. 1-7.
Книга Велеса // Шаян В. Віра Предків Наших. — Гамільтон, 1987. С. 94-96, 105-107, 117, 119-121, 123, 125-126, 128-129, 134-135 (переклади окремих дощечок).
Влесова книга // ТОДРЛ. — Л., 1990. — Т. 43.
Влес книга // Дніпро. — 1990. — № 4.
Влес книга // Русские веды: Спецвыпуск. ж. “Наука и религия”. — М., 1992.
Велесова книга / Переклад Б. Яценка // Русь Київська. — 1994. — № 1-3.
Влес Книга. Літопис дохристиянської Русі-України. В 7 томах. — Лондон-Гага: Млин, 1969-1975.

Дослідження Велесової Книги

Буганов В. И., Жуковская Л. П., Рыбаков Б. А. Мнимая “Древнейшая летопись” // Вопросы истории. — 1977. — № 6.
Горошко С. Знову про “Влесову книгу”// Слово і час. — 1992. — № 8.
Дем’янов В. Що було до Русі? Історія русів у “Велесовій книзі” та сучасних іст. відомостях. — Рівне, 1994.
Жуковская Л. П. “Влесова книга”... Почему же не Велесова? (Об одной подделке) // Русская речь. — 1980. — № 4.
Жуковская Л. П. “Влесова книга”: Что же она такое? // Книжное обозрение. — 1988. — №2. — 8 января.
Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись// Вопр. языкоз. — 1960. — № 2.
Зореслава. Велесова Книга - святе письмо українців // Сварог. — № 9. — 1999.
Лозко Г. Релігієзнавство та українознавчі дисципліни // Рідна школа. — 1997. — № 1. — C. 13-16.
Лозко Г. Рідна Віра // Дивослово. — 1996. — № 5-6. — С. 25-28.
Лозко Г. Велесова Книга як пам’ятка давньоукраїнської культури // Дивослово, 1999. — № 11.
Лозко Г. Велесова Книга — Святе Письмо українців // Рідні джерела, 1999. — № 4.
Лозко Г. Велесова Книга як культова пам’ятка української етнорелігії // Історія релігій в Україні.— Львів, 1999. — Книга 1, ст. 203 - 206.
Лозко Г. Володимир Шаян — основоположник відродження Рідної Віри // Християнство і духовність.- К., 1998. — Ст. 178 - 184.
Лозко Г. Теонімія Велесової Книги // Сварог. — 1995. — Випуск 2.
Лозко Г. Українське язичництво. — К. 1994. — C. 12.
Лозко Г. Іменослов. Імена слов’янські, істо-ричні та міфологічні. — К., Сварог, 1998. —  C. 176.
Правослов: молитви до Рідних Богів. — К., 1995.
Ребіндер Б. Влесова книга: Життя та релігія слов’ян. — К., 1993.
Скурлатов В., Николаев Н. Таинственная летопись: “Влесова книга” — подделка или бесценный памятник мировой культуры? // Неделя. — 1976. — № 18.
Скурлатова О. Великая славянская загадка// Чудеса и приключения. — 1992. — № 1-2
Скурлатова О. Загадки “Велесовой книги” // Техника — молодежи. — 1979. — № 12.
Творогов О. В. “Влесова книга” // ТОДРЛ. — Л., 1990. — Т. 43.
Творогов О. В. Что стоит за “Влесовой книгой” // Лит. газета. — 1986. — 16 июля.
Федоренко Д. Спочатку був Дажбог... Про що розповідає першоукраїнський літопис Влесова книга. — Кривий Ріг, 1994.
Шаян В. Аналіза Влес книги // Шаян В. — С. 38-147.
Шульман Л. “Влесова книга” — пам’ятка історії чи фальсифікація? // Слово і час. — 1991. — № 9.
Яценко Б. “Велесова книга” — пам’ятка ІХ століття // Русь Київська. — 1994. — № 2.
Яценко Б. Велесова книга: українська пам’ятка ІХ століття // Календар “Просвіти” на 1995 р. — Ужгород, 1995. — С. 132-135.
Яценко Б. І. Про “Велесову Книгу” // Тези народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої І 160-річчю від дня народження Т. Легоцького. — Мукачеве, 1990.